Náš tým dlouhodobě působí v oblasti komunikace, marketingu a médií. Díky tomu nabízíme profesionální služby a komplexní mediální servis
s prokazatelnými výsledky. To vše k maximální spokojenosti našich klientů.

Začít prohlídku

Naše práce

Nabízíme zajištění kompletního media relations, jež zahrnuje pravidelnou komunikaci s médii, přípravu profesionálních tiskových materiálů a podkladů pro novináře, pořádání tiskových konferencí, neformálních setkání, press tripů i dalších nezbytných aktivit. Součástí je i pravidelný media lobbing a media monitoring včetně klientského reportingu. Samozřejmostí je strategické poradenství v oblasti komunikace i další důležité segmenty jako je krizová komunikace, zajištění mediálních tréninků či sponzoringových strategií a další. V případě zájmu je možné s využitím partnerských agentur veškeré aktivity realizovat i na Slovensku.

Profesionální event management

Zástupci naší společnosti se mohou pochlubit neocenitelnými zkušenostmi na poli event managementu. Veletrhy s účastí renomovaných značek, slavnostní křty, prestižní sportovní události a otevření butiků, afterparty, kulinářské show a spousta dalších. Všechny akce se uskutečňují na základě individuálního vkusu klientů, samozřejmostí je flexibilní, profesionální a kreativní přístup agentury.

Full service pro každého

V rámci poskytnutí úplného servisu nabízíme i další aktivity dle přání a potřeb našich klientů. V rámci nich je možné zajistit správu a pravidelnou aktualizaci profilů na sociálních sítích, veškeré mailingy a samplingy i další činnosti.

Korporátní PR

Firemní, tj. korporátní PR zahrnuje komplexní prezentaci společnosti v médiích, jejímž primárním cílem je přispět k rozvoji a udržování pozitivní image klienta. Koresponduje s korporátní identitou klienta a s jeho souhlasem využívá k medializaci hospodářské výsledky společnosti, personální změny ve vedení, rozšiřování segmentu výroby či společnosti jako takové, případné fúze a spolupráci se třetími stranami, sponzoring, interní komunikaci se zaměstnanci, filantropické projekty a další. Součástí je rovněž personální PR zástupce/zástupců společnosti prostřednictvím exkluzivních rozhovorů a vyjádření k otázkám relevantním pro segment, v němž podnikají (image experta).

Produktové (brand) PR

Uvádíte-li na trh nový výrobek či službu, nebo potřebujete zvýšit povědomí o zavedené nabídce ve Vašem portfoliu, produktové PR je vysoce efektivním řešením jak s nimi seznámit širokou veřejnost a informovat ji o jejich benefitech a kvalitách s přímým vlivem na prodejní zisk. Produktové PR umožňuje prezentovat značku mimo klasickou reklamu v rámci redakčního prostoru, tudíž ji více a věrohodněji přiblížit spotřebiteli. V případě že se jedná o novinku, je vhodné ji formou tiskové konference či neformálního setkání představit nejprve relevantním redaktorům a šéfredaktorů a jejich prostřednictvím čtenářům. Posilování pozice značky v konkurenčním prostředí, navyšování její přidané hodnoty a udržování diferenciační výhod je výsledkem dlouhodobé komunikace.

Celebrity PR

Celebrity PR reflektuje touhu čtenářů nahlížet do soukromí slavných osobností, jejichž publicitu lze zhodnotit ve prospěch značky. Klíčový je přitom výběr VIP, jak z hlediska její mediální atraktivity, tak cílové skupiny, kterou reprezentuje. Společenská a bulvární média patří v České republice k nejprodávanějším a nejčtenějším a trendu bulvarizace podléhají i seriózní média. Tuto skutečnost je dobré neopomíjet a doplnit klasická media relations právě PR zaměřeným na tento segment. V případě zájmu nabízíme kompletní zajištění, od vypracování návrhu vhodně zvolené komunikace, vyjednání podmínek jednorázové či dlouhodobé exkluzivní spolupráce s celebritou či celebritami, až po samotnou realizaci projektu či kampaně a jejich medializaci.

Media relations, mediální tréninky, mediální audity

Základem úspěchu v public relations jsou dobré vztahy s médii. Mít kompetentního zástupce tisku na své straně je zárukou být považován za relevantní zdroj informací. Usnadní Vám to nejen oslovování koncových zákazníků, ale i zisk nových obchodních partnerů. V případě krizové komunikace budete respektovaným partnerem, jemuž bude poskytnut prostor pro vyjádření. Za tímto účelem Vám rádi zprostředkujeme: Mediální trénink – teoretické a praktické seznámení s médii, jejich typy a fungováním. Základy komunikace s novináři a vystupování před kamerou (nonverbální komunikace) včetně vypořádání se s trémou a názorné ukázky, jakých chyb se vyvarovat. Mediální audit – poskytuje klientovi zpětnou vazbu a jeho dosavadní mediální obraz, tzn. jakým způsobem, v jakých médiích a souvislostech byl zmiňován, a monitoruje jeho přímou konkurenci, čímž klientovi pomáhá v dalším plánování jeho komunikační strategie.

Event management

Přímý a bezprostřední kontakt je nejlepším pojítkem. Proto rádi klientovi připravíme netradiční pracovní setkání, kreativní představení produktu či služby nebo firemní večírek plný zážitků. Dle přání klienta vybereme místo
a čas, navrhneme a vyjednáme podmínky spolupráce se třetími stranami (pronájem prostoru, audiovizuální techniky, přizvání VIP, zajištění hudebního vystoupení, moderátora, fotografa/kameramana, hostesek a další), připravíme scénář akce, přizveme relevantní media a akci následně medializujeme.

Dále

Reference

O nás

Náš tým dlouhodobě působí v oblasti komunikace, marketingu a médií. Díky tomu můžeme klientům nabídnout profesionální služby a komplexní mediální servis s prokazatelnými výsledky. Naší prioritou je využít získané vzdělání, profesní znalosti a osobní zkušenosti pro dosažení optimálních výsledků a maximální spokojenosti společnosti, kterou mediálně zastupujeme. Zajišťujeme široké spektrum PR aktivit - náš tým tvoří odborní konzultanti specializující se na oblast průmyslu, gastronomie & hotelnictví, retailu, FMCG, módy, kosmetiky, kultury, zábavy a sportu.

PROČ PRÁVĚ MY

- Jsme profesionálové
- Máme léty prověřené know-how
- Ke každému klientovi přistupujeme individuálně
- Vždy jednáme v zájmu společnosti a reprezentujeme ji tak, aby neutrpělo její dobré jméno
- S novináři nás pojí nadstandardní a přátelské vztahy
- PR aktivity plánujeme systematicky s ohledem na klientova očekávání
- Reagujeme flexibilně a PR strategii dokážeme přizpůsobit aktuální situaci
- Zpětnou vazbu poskytujeme kvalitně a pravidelně
- Svých klientů si velice vážíme a jejich spokojenost je naším prvořadým cílem

Dále

Kontakty

Email: info@presscode.cz

PResscode CZ s.r.o.
Prvomájová 1353/4
Praha 5 - Radotín, 153 00
IČ: 03492109

Kontaktní adresa:
Barrandov Office
Geologická 1062/2b
Praha 5, 152 00
Česká republika
Managing Partner
Mgr. Kateřina Hlavinková
+420 604 272 277
katerina.hlavinkova@presscode.cz
PR & Project Consultant
Mgr. Hana Penčáková
+420 605 970 238
hana.pencakova@presscode.cz
PR & Project Consultant
Barbora Samková
+420 728 916 924
barbora.samkova@presscode.cz
PR Consultant
Marie Holoubková
+420 725 445 770
marie.holoubkova@presscode.cz
PR Consultant
Eva Albrechtová
+420 777 182 444
eva.albrechtova@presscode.cz
Back Office Manager
Lenka Sloupová
+420 603 579 834
lenka.sloupova@presscode.cz